Sníh ve Švýcarsku

Přinášíme Vám informaci o stavu sněhu ve Švýcarsku. Čísla na mapě udávají maximální výšku v jednotlivých zimních střediscích ve Švýcarských Alpách. Sníh ve Švýcarsku můžete sledovat prostřednictvím mapy - viz. níže.

Stav sněhu ve Švýcarsku

Sníh ve Švýcarsku

Švýcarské Alpy

Švýcarské Alpy jsou pomyslným horským systémem skládajícím se z jednotlivých pohoří ležících ve Švýcarsku, která jsou součástí Alp. Na tomto území leží nejvíce vrcholů vyšších 4000 metrů. V nejvyšších partiích Švýcarských Alp se nachází nejvyšší koncentrace ledovců v kontinentální Evropě.

Matterhorn

Podnebí ve Švýcarsku

Tak jako sousední alpská země Rakousko patří i Švýcarsko ke středoevropským státům s přechodným klimatem mezi oceánským a kontinentálním prouděním. Alpy jsou hlavním určujícím podnebným faktorem a mají na svědomí obrovskou různorodost lokálních a regionálních mikroklimat. Hlavní hřeben Alp tvoří přirozenou hradbu převažujícímu severozápadnímu proudění. Jižní část Alp je ve stínu tohoto proudění a je více ve vlivu teplého středomořského podnebí. Teplotu vzduchu určuje na prvním místě nadmořská výška. Rozdíly mezi údolími a vrcholy hor mohou přitom dosáhnout až extrémních hodnot jako je tomu např. mezi hladinou Lago Maggiore a jen 50 km vzdálené ho masivu Monte Rosa. Zde činí rozdíl 4 400 m.

Dalším podmiňujícím faktem jsou typy a směry větrů. Především v chladných měsících určuje vývoj počasí na území Alp teplý a suchý fén. V tomto případě mohou rozdílné hodnoty teplot v dolinách a na vrcholcích hor dosáhnout až 20°C.

Švýcarské Alpy jsou velmi bohaté na srážky. Množství spadlých srážek je opět závislé na nadmořské výšce. Čím větší výška, tím více srážek. Průměrná hodnota je zhruba 1 000 mm ročně. Nejméně srážek spadne ve Švýcarsku - v Locarnu (520 mm a pouhých 11 dní se sněhovou nadílkou), naopak nejvíce na vrcholu Mönch v Bernských Alpách - 4 140 mm.

Sněžná čára je rozdílná podle orientace pohoří směrem ke světovým stranám. Zatímco na jižní straně Švýcarských Alp začíná až od výše 2 900 m, na severních svazích je to již od výše 2 500 m.

Zdroj dat Wikipedia.cz

Sníh v ostatních státech Evropy

Stát Informace o oblasti
Rakousko Rakouské Alpy jsou horským systémem zahrnujícím do sebe všechna pohoří Alp, nacházejících se v Rakousku. Povrch Rakouska tvoří ze dvou třetin Alpy náležící horopisně pod Východní Alpy. Nejvyšší horou je Wildspitze (3770 m).
Italie Základní rozdělení Italských Alp je na východní a západní část. Itálii náleží zhruba polovina jižních území Alp a to včetně nejvyšších vrcholů. Celé území Italských Alp je rozčleněno na několik desítek pohoří. Nejvyšší hora je Mont Blanc, která je zároveň se svými 4807 m i nejvyšší horou Evropy.